Skuodo savišvietos klubo nariai tobulino ekonominei veiklai vykdyti reikalingas kompetencijas

Skuodo savišvietos klubo nariai tobulino ekonominei veiklai vykdyti reikalingas kompetencijas

Tuo tikslu 2016 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai buvo pateiktas ir laimėtas projektas „Skuodo savišvietos klubo ekonominės veiklos plėtra“ (2016 m. balandžio 18 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. NOBP76). Projektas parengtas pagal 05.02 programą „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra“, 1.1.7.1. priemonės ,,Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros veiksmų plano priemones“ 1.1.7.1.1. priemonę „Finansuoti konkurso būdu atrinktų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektus“. Projekto numatytoms veikloms finansuoti skirta 5164 eurai.

Per projekto vykdymo laikotarpį Skuodo savišvietos klubas įgyvendino įvairias organizacijos instituciniam gebėjimui stiprinti skirtas veiklas. Klubo nariams surengti 8 seminarai: „Pasitikėjimo savimi ugdymas“, „Auditorijos valdymas“, „Mokymosi visą gyvenimą motyvacijos stiprinimas“, „Efektyvaus pardavimo pagrindai“, „Sveikos gyvensenos pagrindai“, „Efektyvus bendravimas“, „Praktiniai debatų mokymai“, „Šalies politinės-ekonominės situacijos analizė“. Taip pat mokytasi seminarų cikle „Buhalterinės apskaitos pagrindai“. Taip pat vyko Klubo narių ir konsultanto darbinis susitikimas, nuotolinės konsultacijos verslo plano rengimo klausimais.

Projekto įgyvendinimo pabaigoje Klubo nariai pakvietė Skuodo rajono nevyriausybinių organizacijų atstovus į du pilotinius seminarus, kuriuose pristatė projektą, jo metu vykdytas veiklas ir Klubo teikiamas mokymų paslaugas.

Projektas buvo labai naudingas Klubo ekonominės veiklos plėtrai. Klubo nariai pasirengė darbui su auditorija, išplėtė savo žinias įvairiomis temomis: padidėjo klubo narių kompetencijos veiklos planavimo srityje, motyvacija vesti mokymus. Išklausytas buhalterinės apskaitos seminarų ciklas ir parengtas buhalteris Klubo buhalterinei apskaitai tvarkyti, įsigytos mokymų vedimui reikalingos priemonės.

Skuodo savišvietos klubo informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *