Apie mus

Apie mus

Asociacija – Skuodo krašto bendruomenė – iniciatyvių Skuodo rajono gyventojų pastangomis įsteigta 2012 m. lapkričio 23 d.

Bendruomenės veiklos tikslas – telkti Bendruomenės narių pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų Skuodo rajono ekonominei ir socialinei gerovei kelti.

Skuodo krašto bendruomenės įstatuose reglamentuojamos Bendruomenės veiklos sritys, Bendruomenės narių teisės ir pareigos, naujų narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Bendruomenės tvarka bei sąlygos, visuotinio Bendruomenės narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka ir sprendimų priėmimo tvarka, Bendruomenės tarybos ir Bendruomenės pirmininko kompetencija, lėšų ir pajamų naudojimo tvarka, veiklos kontrolės tvarka. Bendruomenei vadovauja Bendruomenės pirmininkė Lijana Beinoraitė.

Tapkite nariu

Projektinė veikla