Vaikų dienos centras

Vaikų dienos centras

Skuodo krašto bendruomenė teikia akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą (toliau – vaikų dienos centras).

Vaikų dienos centro tikslinė grupė – mokyklinio amžiaus vaikai 6 – 14 metų.

 Dėl vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikai į Centrą nukreipiami Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu, vadovaujantis vaiko tėvų ar jo atstovų pateiktu prašymu ir centro socialinio darbuotojo poreikio vertinimu.

Pagrindinės vaikų dienos centro paslaugos:

Konsultavimas, informavimas ir tarpininkavimas;Pagalba mokantis, pagalba namų darbų ruošoje;

Ugdomieji užsiėmimai;

Higienos ir buitinių įgūdžių formavimas;

Sociakultūrinė veikla ir laisvalaikio užimtumo organizavimas;

Socialinių ir savarankiškumo įgūdžių ugdymas;

  Kitos paslaugos.

Papildomos veiklos:

Fizinio aktyvumo užsiėmimai;

Psichologo konsultacijos, savirefleksijos tobulinimo užsiėmimai;

Kūrybiškumo skatinimo užsiėmimai;

Kitos paslaugos

Dėl informacijos kviečiame kreiptis į Skuodo rajono bendruomeninius šeimos namus adresu Dariaus ir Girėno g, 48, Skuodas el. p. skuodokrastas@gmail.com, tel. 8694 44234