Asmeninio asistento paslauga

Asmeninio asistento paslauga

Asmeninio asistento pagalbos tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Kas gali gauti asmeninio asistento pagalbą?

Teisę į asmeninio asistento pagalbą turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Kokią pagalbą teikia asmeninis asistentas?

  • pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatinant asmens savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu);
  • palydėjimą į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
  • pagalbą asmens maitinimo procese (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas);
  • individualią pagalbą, reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti ir palaikyti socialinius santykius: kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, disponuoti finansiniais ištekliais, vartoti vaistus, leisti laisvalaikį ir kt.

SVARBU. Asmeninis asistentas neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo funkcijų, neteikia paslaugų, susijusių su mokymo, sveikatos priežiūros procesu.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

  • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
  • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
  • gyvena vieni.

Asmeninės pagalbos poreikis nustatomas individualiai kiekvienam asmeniui, turinčiam negalią, kompleksiškai vertinant sveikatos būklę ar organizmo funkcinius sutrikimus, galimybes atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurie yra būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustatys socialiniai darbuotojai pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis:

asmeninė pagalba teikiama nemokamai neįgaliajam, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, t. y. 314,00 eurai;

jei negalią turinčio asmens pajamos viršija 314,00 eurus, mokestis už asmeninės pagalbos teikimą negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 procentų neįgaliojo pajamų.

Dėl informacijos kviečiame kreiptis į Skuodo rajono bendruomeninius šeimos namus adresu Dariaus ir Girėno g, 48, Skuodas el. p. skuodokrastas@gmail.com, tel. 8694 44234