Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslauga

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslauga

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos gavėjai – Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę asmenys su negalia:

 • vaikai, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 • pensinio amžiaus asmenys, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Pageidaujantis gauti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugą asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, turi kreiptis į Savivaldybėje akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje teikiančią įstaigą ir pateikti:

 • nustatytos formos prašymą-paraišką;
 • asmens negalią patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.
 • kitus dokumentus pagal poreikį.

Pagrindinės paslaugos

 • Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
 • Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Pagrindinės paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip 4 kartus per mėnesį.

Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:

 • palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas;
 • aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas;
 • saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
 • individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Svarbu žinoti, kad Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos teikimo trukmė asmeniui ne ilgesnė nei 3 metai.

Dėl informacijos kviečiame kreiptis į Skuodo rajono bendruomeninius šeimos namus adresu Dariaus ir Girėno g, 48, Skuodas el. p. skuodokrastas@gmail.com, tel. 8694 44234