Naujienos

Naujienos

PIRMASIS RENGINYS SKUODO RAJONO ŠEIMOMS BENDRUOMENINIUOSE ŠEIMOS NAMUOSE

2017 m. spalio 20 d. gausus būrys Skuodo rajono šeimų rinkosi į Bendruomeniniuose šeimos namuose organizuotą šeimos klubo atidarymą. Bendruomeniniai ...

Gražiausia sodyba 2013 m.

2013 m. gražiausių sodybų laureatais tapo Skuodo krašto bendruomenės narių Jūratės ir Stanislovo Matučių sodyba. Džiaugiamės, kad Jūratės ir Stanislovo ...

„Ekonominės veiklos įvairinimo iniciatyvų skatinimas kaime“

Skuodo krašto bendruomenė vykdo vietos projektą „Ekonominės veiklos įvairinimo iniciatyvų skatinimas kaime“, kurio tikslas skatinti ekonominės veiklos iniciatyvas kaime, skleisti ...

Užluobės kaimo bendruomenė

Projekto „Užluobės kaimo bendruomenės narių verslumo ugdymas” (LEADER-12-SKUODAS-05-014) metu parengta mini verslo studija „Verslo kūrimo galimybės Užluobės kaimo bendruomenės teritorijoje” ...

Užsakymų bei pasiūlymų koordinavimo paslaugos

Skuodo krašto bendruomenė įgyvendindama vietos projektą „Ekonominės veiklos įvairinimo iniciatyvų skatinimas kaime“ Nr. LEADER-13- SKUODAS-06- 002 teikia Užsakymų bei pasiūlymų ...

Skuodo savišvietos klubo nariai tobulino ekonominei veiklai vykdyti reikalingas kompetencijas

2014 metais įsikūręs Skuodo savišvietos klubas – grupė veiklių žmonių, siekiančių ne tik patys mokytis bei tobulėti visą gyvenimą, bet ...